Nieuws over

VOEDING & GEZONDHEID

Verzadigd vet beperken bij familiair te hoog cholesterol?

Verzadigd vet beperken bij familiair te hoog cholesterol?

Al 80 jaar wordt verzadigd vet afgeraden bij een familiair verhoogd cholesterol. Toch is daar geen enkele onderbouwing voor, aldus een internationaal team van deskundigen, waaronder 5 cardiologen. Zij zien meer heil in een koolhydraatbeperkt dieet. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in BMJ Evidenc-Based Medicine.

Diet-heart hypothese verouderd
Het gangbare advies om te minderen met verzadigd vet bij een hoog cholesterolgehalte is gebaseerd op de “diet-heart hypothese”. Deze stelt dat door een hoge inname van verzadigd vet het LDL-cholesterolgehalte stijgt, waardoor het risico op hart- en vaatziekten toeneemt. Volgens de deskundigen is deze hypothese echter verouderd en nooit bewezen. Sterker nog: een recente review van 28 gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) vindt geen onderbouwing voor een gunstig effect van het verlagen van de inname van verzadigd vet. Volgens de deskundigen zegt alleen het LDL-cholesterolgehalte weinig over het risico op hart- en vaatziekten, ook bij familiaire hypercholesterolemie.

Koolhydraatbeperkt dieet
Volgens de deskundigen is het LDL-cholesterolgehalte geen goede maat voor het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met familiaire hypercholesterolemie. Bij degenen van hen die hart- en vaatziekten ontwikkelen, is vaak sprake van het metabool syndroom, ook wel insulineresistentie genoemd. Risicofactoren die daarbij horen zijn verhoogde gehaltes aan triglyceriden, bloedglucose, HbA1c en CRP, overgewicht, hyperinsulinemie en hypertensie. Om insulineresistentie tegen te gaan, werkt een koolhydraatbeperkt dieet beter dan een vetbeperkt dieet, zo stellen de deskundigen. Ze vinden de tijd rijp voor klinische studies naar het effect van een koolhydraatbeperkt dieet bij mensen met familiaire hypercholesterolemie.

Volle zuivel, eieren en chocola
De relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten werd recent ook al ter discussie gesteld in een publicatie in Journal of the American College of Cardiology. De auteurs van deze publicatie vragen zich af hoe het komt dat nog steeds wordt geadviseerd om verzadigd vet te minderen, terwijl meer en meer onderzoek geen verband vindt met hart- en vaatziekten. Zo is er geen verband tussen hart- en vaatziekten en de inname van verzadigd vetrijke voedingsmiddelen als volle zuivel, eieren, onbewerkt vlees en pure chocolade. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing om deze voedingsmiddelen af te raden, aldus de auteurs.

Bron: University of South Florida/Nieuws voor diëtisten

Print Friendly, PDF & Email
Deel dit item:

Terug naar het nieuwsoverzicht