De Dietist

Gezond eten legt de basis voor een gezond lichaam, met voldoende weerstand en een mooie energiebalans. Soms is hierbij hulp nodig, bijvoorbeeld van een diëtist. Een diëtist analyseert voedingsgewoonten, geeft een gericht voedingsadvies en is gespecialiseerd in het samenstellen van het juiste dieet. Daarnaast begeleidt de diëtist de mensen bij het veranderen van hun voedingsgedrag zodat zij gezonder gaan leven. En uiteindelijk beter in hun vel gaan zitten.

Wanneer naar een diëtist?

Wij zien mensen met allerlei soorten klachten in de praktijk; naast overgewicht behandelen wij o.a. ook cliënten met diabetes, maagdarmklachten, de ziekte van Parkinson en hart-en vaatziekten. Maar ook de zorg voor kwetsbare ouderen heeft een prominente plaats in onze praktijk.
Het is een misvatting dat een diëtist alleen maar mensen helpt om af te vallen.
Wij houden ons als diëtist dan ook vooral bezig met voeding, in relatie tot ziekte en gezondheid. Daarom: bij alle vragen over voeding – in relatie tot jouw klacht of ziekte – kunnen wij jou verder helpen.

Persoonlijk

Ieder mens is verschillend en ieder mens reageert weer anders op bepaalde voeding. De diëtist onderzoekt samen met jou welke voeding voor jou van belang is. Wij geven altijd een persoonlijk, individueel advies op maat. En daarbij houden we natuurlijk rekening met jouw persoonlijke wensen maar óók met jouw eigen mogelijkheden.

Doel-op-maat

Wij stellen bij elke behandeling een persoonlijk doel samen met jou. Dit is een doel-op-maat. Onze uitdaging is hoe we met voeding de eventuele klachten kunnen verhelpen. Jouw herstel versnellen en optimaliseren. Zo willen we als diëtist het verschil maken.

Ketenzorg: samen sterk

Onze praktijk doet van harte mee in de ketenzorg. Hierbij worden verschillende soorten zorg op de behandeling van jouw klacht of ziekte afgestemd. Hierbij kun je denken aan Diabetes, COPD en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit betekent dat wij met diverse zorgverleners zoals de huisarts en praktijkondersteuner samenwerken. Door deze zorg te combineren, worden de beste resultaten behaald. Samen staan we sterk: 1+1=3.
Meer informatie over vergoedingen vanuit de ketenzorg vind je bij Tarieven.

Kwaliteit

Wij zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Ook staan we ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister waarborgt de kwaliteit van de diëtist door bepaalde eisen te stellen aan bijscholing en andere kwaliteitsbevorderende werkzaamheden. Daarnaast zijn Jetty en Minke aangesloten bij ParkinsonNet.

Bel 085 – 40 111 77