Tarieven

In 2023 worden de eerste drie uur van de dieetbehandeling vergoed door de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

De Dieetbehandeltijd die bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht bestaat uit:

  • Contacttijd: het consult op het spreekuur of een consult aan huis
  • Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen van de voeding, het opstellen van een dieetvoorschrift en het regelen van medische drinkvoeding
Consultsoort Contacttijd Individueel dieet voorschrift
Eerste consult* 60 minuten 15 of 30 minuten
Vervolgconsult* 20-25 minuten
Vervolgconsult Kort 10-15 minuten
Vervolgconsult Lang 40-45 minuten evt. 15 of 30 minuten
Vervolgconsult Telefonisch 10-15 minuten
Vervolgconsult E-mail 10-15 minuten
* indien het consult aan huis plaatsvindt, wordt een uittoeslag in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar

In de praktijk blijkt dat drie behandeluren vaak niet voldoende zijn bij het aanpassen en verbeteren van de eetgewoontes. Eventuele vervolgconsulten kunnen vergoed worden uit een aanvullende verzekering, mits je deze hebt afgesloten. Deze vergoedingen zijn wel per zorgverzekeraar wisselend. Kijk hiervoor naar de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Wanneer je geen recht meer hebt op vergoeding uit jouw (aanvullende) verzekering dan gelden de volgende tarieven bij Diëtisten Friesland:

Vervolgconsult                      € 35,00
Kort vervolgconsult              € 17,50
Toeslag bezoek aan huis     € 25,00

Ketenzorg

Ketenzorg richt zich op mensen met diabetes mellitus, COPD en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (CVRM). Bij de behandeling hiervan zijn verschillende zorgverleners betrokken die de zorg voor jou met elkaar afstemmen.

Startpunt

Het startpunt van ketenzorg is jouw eigen huisarts. Deze signaleert of jij zorg en begeleiding nodig hebt. Via ons regionale ketenzorg-netwerk wordt daarna samen met jou bekeken welke zorg voor jou het beste is. Door deze samenwerking wordt de zorg voor jou door de verschillende zorgverleners goed en efficiënt georganiseerd.

Doel ketenzorg

Het doel van de ketenzorg is de zorg voor chronisch zieken verbeteren. Als de zorg goed op elkaar is afgestemd, kunnen ziekenhuisopnames of ernstige complicaties worden voorkomen. Het resultaat hiervan is natuurlijk een optimaal afgestemde zorg voor jou én beheersing van de zorgkosten.

Bij vergoeding van dieetadvies is ketenzorg een belangrijk begrip. Als je door je eigen huisarts of praktijkondersteuner bent doorverwezen naar een diëtist binnen een ketenzorg, wordt jouw verplicht eigen risico (en eventueel jouw vrijwillig eigen risico) niet aangesproken. Ketenzorg is zorg die verleend wordt door verschillende zorgverleners en helemaal is afgestemd op mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD en CVRM.

Vraag jouw huisarts of praktijkondersteuner naar de mogelijkheden van ketenzorg voor jou.

PluZ pashouders

Diëtisten Friesland werkt ook in 2023 weer samen met pluZ, het servicepakket van de Friese Wouden. Naast aantrekkelijke kortingen op diverse diensten, activiteiten etc. heeft een pluZ-pashouder recht op één extra gratis consult t.w.v. € 35,00 ná de drie uren vergoeding vanuit de basisverzekering. Je leest meer informatie hierover op www.pluzzorg.nl.

Bel 085 – 40 111 77