De Dietist

Ketenzorg

Ketenzorg richt zich op mensen met diabetes mellitus, COPD en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (CVRM). Bij de behandeling hiervan zijn verschillende zorgverleners betrokken die de zorg voor jou met elkaar afstemmen.

Startpunt

Het startpunt van ketenzorg is jouw eigen huisarts. Deze signaleert of jij zorg en begeleiding nodig hebt. Via ons regionale ketenzorg-netwerk wordt daarna samen met jou bekeken welke zorg voor jou het beste is. Door deze samenwerking wordt de zorg voor jou door de verschillende zorgverleners goed en efficiënt georganiseerd.

Doel ketenzorg

Het doel van de ketenzorg is de zorg voor chronisch zieken verbeteren. Als de zorg goed op elkaar is afgestemd, kunnen ziekenhuisopnames of ernstige complicaties worden voorkomen. Het resultaat hiervan is natuurlijk een optimaal afgestemde zorg voor jou én beheersing van de zorgkosten.

Bel 085 – 40 111 77