Nieuws over

VOEDING & GEZONDHEID

Vroeg of laat op de dag eten?

Vroeg of laat op de dag eten?

Er lijkt een verband te bestaan tussen laat op de avond eten en het risico op het krijgen van overgewicht en obesitas.
Waardoor dit precies komt was nog onbekend. Zou het kunnen dat laat op de dag eten het hongergevoel overdag verandert, of dat eetlust een rol speelt? Komt het door energieverbruik en ingewikkelde moleculaire processen die veranderen? Of een combinatie van deze factoren?

Om deze vraag beter te kunnen beantwoorden is een onderzoek gedaan naar welk effect het heeft als je vroeg op de dag of laat op de dag eet. Er is vooral gekeken naar de verschillen in hormonen die de eetlust reguleren, het energieverbruik gedurende de dag en vetverbruik en -opslag tussen mensen die vroeg of laat op de dag eten.

Er werd er tijdens het onderzoek streng op toegezien dat de hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid lichamelijke inspanning of activiteit, de hoeveelheid slaap en de hoeveelheid blootstelling aan licht gelijk was tussen de mensen die vroeg of laat aten.

De uitkomsten
Laat op de dag eten verhoogde het hongergevoel. Ook veranderde het de afgifte van hormonen (ghreline en leptine) die de eetlust en verzadiging regelen: het eetlusthormoon nam toe ten opzichte van het verzadigingshormoon bij de mensen die laat op de dag aten.

Bovendien verminderde laat eten het energieverbruik gedurende de tijd dat mensen wakker waren. Ook de stofwisseling van vetten was verschillend tussen de groepen: er werd minder vetverbranding en meer vetopslag gezien bij mensen die laat op de dag eten.

De conclusie
Bovenstaande resultaten samen laten zien dat laat op de dag eten tot een positieve energiebalans kan leiden, en dat laat eten daarmee de kans op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas vergroot. Voor het voorkómen van overgewicht en obesitas is dus aan te raden om de maaltijden vroeg op de dag te eten, en om niet het grootste deel van de dagelijkse maaltijden laat in de avond te eten.

Bron: NVOO.nl

Print Friendly, PDF & Email
Deel dit item:

Terug naar het nieuwsoverzicht